ENDOVEIN1-aspect-ratio-512-842

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

ENDOVEIN1-aspect-ratio-512-842

Cihaz haqqında

bounced
ENDOVEIN

Endovein – Dermatoloji lazerlər üzrə ən güclü istehsalçılardan biri olan Triangel markasının Laseev modeli özündə ən qabaqcıl texnologiyaları birləşdirən tamamilə təhlükəsiz və ideal effektə malik texnologiya hariqədir. Bu cihaz müxtəlif növ kapilyar və damarları aradan qaldırmaqla qalmır, onların elastikliyini artırmaqla dövranını yaxşılaşdırır. Metabolik və poliferativ proseslər aktivləşir, plazmanın mikrosirkulyasiyası gücləndirilir və qanın tərkibi yaxşılaşdırılır. Cihazın ən üstün cəhətlərindən biri antioksidant mexanizmini stimulyasiyaya uğratması və ağrı impulslarının minimala endirməsidir.

Lazer növü – Diod
İşləmə rejimi – fasiləsiz,individual və impulslu
Dalğa uzunluğu – 980 nm
Soyutma sistemi – güclü ventilyasiya sistemi
İmpulsun davamediciliyi – 0-1s
İmpulsun genişliyi – 0-1s

BRENDİ

BƏNZƏR CİHAZLAR

Scroll to Top