CALLİSTA

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

CALLİSTA

Cihaz haqqında

bounced
CALLİSTA1

 

 

Callista – IV sinif lazerlərə daxil olan 980 nm dalğa uzunluğuna malik lipoliz üçün nəzərdə tutulan endolazer cihazıdır. Bu modelin əlavə olaraq ağrı terapiyası, damar müalicəsi və dırnaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan başlıqları da mövcuddur. Lazer enerjisi piy qatlarına mikrokanyulalar vasitəsilə ötürülür. Beləcə bu enerji vasitəsilə piy hüceyrələri isidilir və əridilir, bununla da dəri liftinqi həyata keçirilir.

Funksiyalar:
– EVLA
– Damar müalicəsi
– Kapilyar müalicəsi
– Dırnaq müalicəsi
– Fizioterapiya
– Liftinq və cavanlaşdırma
– Piqmentasiya
– Lipoliz

 

BRENDİ

BƏNZƏR CİHAZLAR

Scroll to Top