Category: Blog

Aleksandrit və Diod texnologiyalarının fərqləri

Aleksandrit və Diod texnologiyalarının fərqləri Aleksandrit və Diod texnologiyalarının arasındakı olan fərq,cihazların texnologiyarı üzrə qiymət fərqləri və Ümumi müxtəlifliklər hər bir bu sahə ilə əlaqədar olan şəxsi maraqlandıran ilkin mövzulardan biridir.Bu fərqi tam anlamaq üçün ilk öncə selektiv fototermoliz teoriyasını anlamaq lazımdır. Selektiv fototermoliz teoriyası hədəfin ətraf dəriyə ziyan yetirmədən məhv edilməsinə əsaslanır. Yəni ki,dalğa […]

RF Microneedling (termaj) nədir?

RF Microneedling (termaj) nədir? Termaj – aparat kosmetologiyasında mövcud olan,radiodalğalarla dərinin alt qatlarına təsir edən təhlükəsiz metodikadır.Termaj saniyədə 6 milyon istiqamət dəyişikliyinə malik hissəciklərlə bir cinsli elektromaqnit sahəsi yaradır.Bu isə öz növbəsində lokal temperaturun 60ºC qədər yüksəlməsinə səbəb olur.Bu temperaturda,köhnə yaşlı kollagen məhv dilir və yerinə yenisi yaradılır.Qızmış kollagen liflərinin daha elastik olmağa başlayır və […]

LPG (Endermologiya) masaj texnologiyası nədir?

LPG (Endermologiya) masaj texnologiyası nədir? LPG – xüsusi masaj növünün ixtiraçısı olan, zamanında təəsüf ki heç kim tərəfindən tanınmayan fransız mütəxəssis Louis-Paul Gaitay adından götürülmüş abreviaturadır. 1986-cı ildə, yol-qəza hadisəsində ağır travmalar alan Louis, reabilitasiya dövründə üzləşdiyi çətinliklərə görə daha effektiv və sürətli bərpa üçün üsulların üzərində çalışmağa başlayır. Məcburi araşdırmaları nəticəsində o LPG masaj […]

RF (radiofrekans) liftinq texnologiyası nədir?

RF (radiofrekans) liftinq texnologiyası nədir? RF Lifting – dərinin gərilməsi və cavanlaşdırılması üzrə istiqamətlənən və cihaz kosmetologiyasına aid olan prosedur metodikasıdır. Bu prosedur növü effektivliyi və ən əsası qeyri-invazivliyi sayəsində qısa müddətdə populyarlaşmışdır.Müsbət effekt almaq üçün yalnız təcrübə və kosmetoloji savad yox,həmçinin düzgün aparat seçimi mühümdür. Metodika RF impulsları vasitəsiylə dərinin qızdırılmasına əsaslanır.Yüksək tezliyə malik […]

RF Microneedling ilə RF liftinqin fərqi nədir?

RF Microneedling ilə RF liftinqin fərqi nədir? Termaj – aparat kosmetologiyasında mövcud olan, radiodalğalarla dərinin alt qatlarına təsir edən təhlükəsiz metodikadır. Termaj saniyede 6 milyon istiqamət dəyişikliyinə malik hissəciklərlə bircinsli elektromaqnit sahəsi yaradır. Bu isə öz növbəsinde lokal temperaturun 60°C qədər yüksəlməsinə səbəb olur. Bu temperaturda, köhnə yaşlı kollagen məhv dilir və yerinə yenisi yaradılır. […]

HIFU SMAS Lifting texnologiyası nədir?

HIFU SMAS Lifting texnologiyası nədir? HIFU – Fokuslaşdırılmış yüksək intensivliyə malik ultrasəs dalğalarıdır (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU). HIFU texnologiyasının əsas tətbiq sahəsi ultrasəs vasitəsilə həyata keçirilən qeyri-invaziv və ya az invaziv cərrahiyədir. Bu metoddan artıq 10 ildən çoxdur ki bütün dünyada istifadə olunur. HIFU texnologiyasının iş prinsipi birləşdirici və əzələ qatlarının arasında yerləşən SMAS […]

Kriolipoliz (krioterapiya) texnologiyası nədir?

Kriolipoliz (krioterapiya) texnologiyası nədir? Kriolipoliz lokal piylərin aradan qaldırılması üçün istifadə olunan ən thǝlükəsiz və effektiv metodlardan biri hesab olunmaqdadır.Texnologiya ilk olaraq ABŞ-da yaradılmış, daha sonra isə sürətli formada bütün dünyaya yayılmışdır. Metodun əsası,dərinin kriodözümlülük sərhədlərini keçmədən nahiyədə aşağı temperatur yaradaraq oqranizmin termotənzimlənməsini dəyişməyən soyuq faktorlara əsaslanır. İlk olaraq yağ toplantıları xüsusi aplikatorlara yerləşdirilir – […]

Fotocavanlaşma proseduru nədir?

Fotocavanlaşma proseduru nədir? İşığın ağardıcı təsirinin seçicilik prinsipi dəri piqmentasiyasının xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Dərinin sahəsi nə qədər açıq rəngdə olarsa, üstünə düşən işıq şüasımı o qədər də yaxşı əks etdirir. Ancaq qaranlıq və hiperemik bölgələr, əksinə, şüalanmanı özünə cəlb edir. Dərin istilik təsiri melaninin məhv edilməsini təmin edir: piqment ləkələr, mövsümi çillər və digər bu kimi […]

Scroll to Top