Category: Akademiya

Aleksandrit və Diod texnologiyalarının fərqləri

Aleksandrit və Diod texnologiyalarının fərqləri Aleksandrit və Diod texnologiyalarının arasındakı olan fərq,cihazların texnologiyarı üzrə qiymət fərqləri və Ümumi müxtəlifliklər hər bir bu sahə ilə əlaqədar olan şəxsi maraqlandıran ilkin mövzulardan biridir.Bu fərqi tam anlamaq üçün ilk öncə selektiv fototermoliz teoriyasını anlamaq lazımdır. Selektiv fototermoliz teoriyası hədəfin ətraf dəriyə ziyan yetirmədən məhv edilməsinə əsaslanır. Yəni ki,dalğa […]

İPL/Elos/Fotoepilyasiya texnologiyası nədir?

İPL/Elos/Fotoepilyasiya texnologiyası nədir? Bu gün sizə bəzilərinin IPL, bəzilərinin Elos, bəzilərinin isə fotoepilyasiya olaraq tanıdığı intensiv impuls işıq texnologiyası ilə edilən epilyasiya barədə danışmaq istərdik IPL epilyasiya – melaninə nöqtəvi təsiri vasitəsilə onu gərəkli temperatura qədər qızdıran,genişzolaqlı impuls İşıqının dəriyə daxil olması ilə tükləri aradan qaldıran texnologiyadır. IPL (intensive pulse light) rasmi qeydiyyatdan keçirilmiş və […]

Fotoepilyasiya və Lazer epilyasiya arasındakı fərqlər

Fotoepilyasiya və Lazer epilyasiya arasındakı fərqlər Lazer və ya fotoepilyasiya zamanı,melanin yaranan enerjini udur. Enerji istiliyə çevrilir və melanin yüksək dərəcədə qızır.Tük köklərini qidalandıran qan kapilyarları ilə əlaqə kəsilir,kök qida qəbul edə bilmədiyindən məhv olur və tökülür. Lazer enerjisi yalnız aktiv fazada(anagen) olan tüklərə təsir edir. Onlar gözlə görünməyə belə bilər.Bu o deməkdir ki, gördüyümüz […]

RF Microneedling (termaj) nədir?

RF Microneedling (termaj) nədir? Termaj – aparat kosmetologiyasında mövcud olan,radiodalğalarla dərinin alt qatlarına təsir edən təhlükəsiz metodikadır.Termaj saniyədə 6 milyon istiqamət dəyişikliyinə malik hissəciklərlə bir cinsli elektromaqnit sahəsi yaradır.Bu isə öz növbəsində lokal temperaturun 60ºC qədər yüksəlməsinə səbəb olur.Bu temperaturda,köhnə yaşlı kollagen məhv dilir və yerinə yenisi yaradılır.Qızmış kollagen liflərinin daha elastik olmağa başlayır və […]

LPG (Endermologiya) masaj texnologiyası nədir?

LPG (Endermologiya) masaj texnologiyası nədir? LPG – xüsusi masaj növünün ixtiraçısı olan, zamanında təəsüf ki heç kim tərəfindən tanınmayan fransız mütəxəssis Louis-Paul Gaitay adından götürülmüş abreviaturadır. 1986-cı ildə, yol-qəza hadisəsində ağır travmalar alan Louis, reabilitasiya dövründə üzləşdiyi çətinliklərə görə daha effektiv və sürətli bərpa üçün üsulların üzərində çalışmağa başlayır. Məcburi araşdırmaları nəticəsində o LPG masaj […]

RF (radiofrekans) liftinq texnologiyası nədir?

RF (radiofrekans) liftinq texnologiyası nədir? RF Lifting – dərinin gərilməsi və cavanlaşdırılması üzrə istiqamətlənən və cihaz kosmetologiyasına aid olan prosedur metodikasıdır. Bu prosedur növü effektivliyi və ən əsası qeyri-invazivliyi sayəsində qısa müddətdə populyarlaşmışdır.Müsbət effekt almaq üçün yalnız təcrübə və kosmetoloji savad yox,həmçinin düzgün aparat seçimi mühümdür. Metodika RF impulsları vasitəsiylə dərinin qızdırılmasına əsaslanır.Yüksək tezliyə malik […]

RF Microneedling ilə RF liftinqin fərqi nədir?

RF Microneedling ilə RF liftinqin fərqi nədir? Termaj – aparat kosmetologiyasında mövcud olan, radiodalğalarla dərinin alt qatlarına təsir edən təhlükəsiz metodikadır. Termaj saniyede 6 milyon istiqamət dəyişikliyinə malik hissəciklərlə bircinsli elektromaqnit sahəsi yaradır. Bu isə öz növbəsinde lokal temperaturun 60°C qədər yüksəlməsinə səbəb olur. Bu temperaturda, köhnə yaşlı kollagen məhv dilir və yerinə yenisi yaradılır. […]

HIFU SMAS Lifting texnologiyası nədir?

HIFU SMAS Lifting texnologiyası nədir? HIFU – Fokuslaşdırılmış yüksək intensivliyə malik ultrasəs dalğalarıdır (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU). HIFU texnologiyasının əsas tətbiq sahəsi ultrasəs vasitəsilə həyata keçirilən qeyri-invaziv və ya az invaziv cərrahiyədir. Bu metoddan artıq 10 ildən çoxdur ki bütün dünyada istifadə olunur. HIFU texnologiyasının iş prinsipi birləşdirici və əzələ qatlarının arasında yerləşən SMAS […]

Scroll to Top