Month: Avqust 2022

RF Microneedling ilə RF liftinqin fərqi nədir?

RF Microneedling ilə RF liftinqin fərqi nədir? Termaj – aparat kosmetologiyasında mövcud olan, radiodalğalarla dərinin alt qatlarına təsir edən təhlükəsiz metodikadır. Termaj saniyede 6 milyon istiqamət dəyişikliyinə malik hissəciklərlə bircinsli elektromaqnit sahəsi yaradır. Bu isə öz növbəsinde lokal temperaturun 60°C qədər yüksəlməsinə səbəb olur. Bu temperaturda, köhnə yaşlı kollagen məhv dilir və yerinə yenisi yaradılır. […]

HIFU SMAS Lifting texnologiyası nədir?

HIFU SMAS Lifting texnologiyası nədir? HIFU – Fokuslaşdırılmış yüksək intensivliyə malik ultrasəs dalğalarıdır (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU). HIFU texnologiyasının əsas tətbiq sahəsi ultrasəs vasitəsilə həyata keçirilən qeyri-invaziv və ya az invaziv cərrahiyədir. Bu metoddan artıq 10 ildən çoxdur ki bütün dünyada istifadə olunur. HIFU texnologiyasının iş prinsipi birləşdirici və əzələ qatlarının arasında yerləşən SMAS […]

Kriolipoliz (krioterapiya) texnologiyası nədir?

Kriolipoliz (krioterapiya) texnologiyası nədir? Kriolipoliz lokal piylərin aradan qaldırılması üçün istifadə olunan ən thǝlükəsiz və effektiv metodlardan biri hesab olunmaqdadır.Texnologiya ilk olaraq ABŞ-da yaradılmış, daha sonra isə sürətli formada bütün dünyaya yayılmışdır. Metodun əsası,dərinin kriodözümlülük sərhədlərini keçmədən nahiyədə aşağı temperatur yaradaraq oqranizmin termotənzimlənməsini dəyişməyən soyuq faktorlara əsaslanır. İlk olaraq yağ toplantıları xüsusi aplikatorlara yerləşdirilir – […]

Fotocavanlaşma proseduru nədir?

Fotocavanlaşma proseduru nədir? İşığın ağardıcı təsirinin seçicilik prinsipi dəri piqmentasiyasının xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Dərinin sahəsi nə qədər açıq rəngdə olarsa, üstünə düşən işıq şüasımı o qədər də yaxşı əks etdirir. Ancaq qaranlıq və hiperemik bölgələr, əksinə, şüalanmanı özünə cəlb edir. Dərin istilik təsiri melaninin məhv edilməsini təmin edir: piqment ləkələr, mövsümi çillər və digər bu kimi […]

Scroll to Top